Wie geen nederlaag aanvaardt, kan niet verslagen worden

Zoeken

Nieuwsbrief

Tarieven / kosten en voorwaarden

Bij (zakelijke) afspraken horen ook algemene leveringsvoorwaarden.
Daarnaast hanteert Van Hemert ook de Ethische Code en de gedragscode zoals die zijn voorgeschreven aan leden van de ABvC. Van Hemert heeft geen ABvC lidmaatschap maar volgt wel intervisie met ABvC-leden èn hanteert de gedragscode. 

Alle gehanteerde en van toepassing zijnde voorwaarden zijn vanaf de pagina te downloaden.
U mag ons natuurlijk ook mailen en om toezending van de leveringsvoorwaarden vragen. Die ontvangt u dan per email in pdf-formaat. 

Ik werk tegen een achtergrond waarin de ethische code, de Nederlandse wetgeving en normen en waarden een belangrijke rol spelen. Ik ben gehouden aan deze code. Dit betekent onder andere dat ik geheimhoudingsplicht heb over zowel de persoon die hulp vraagt als over de inhoud van de gesprekken. 

 

Tarief

1-op-1 coaching | counselling | hypnotherapie (gesprek met 1 persoon)

€ 65 gesprek van 1 uur
€ 80 gesprek van 1,5 uur 


relatiecoaching prijs per stel / echtpaar (en ook individueel relatie-consult tijdens traject)


€   90 gesprek van 1 uur
€ 110 gesprek van 1,5 uur 

De gesprekken dienen direct te worden afgerekend. Dat kan contant of per pin.

Contact   06 102 88 777 info@coach-counsellor.nl
Gerelateerde pagina's[+]
Gerelateerde pagina's[-]