In het centrum van je wezen vind je het antwoord; je weet wie je bent en je weet wat je wilt.

Zoeken

Nieuwsbrief

Argumenteren

Constateer dat er een meningsverschil is. Ga daarna in de verdediging, of aanval. Kom met je argumenten. Houd een sterk argument achter de hand. Wat je het laatste zegt, blijft het langst hangen.

Tips voor argumenteren in de praktijk

Met de volgende spelregels moet het lukken om je gelijk te halen in een discussie.

Stel je niet te zeker op
Als je met al te grote stelligheid je mening naar voren brengt, kan dat felle reacties oproepen. De kans bestaat dat de ander dit ook doet. Een welles-nietes-discussie is dan vaak onvermijdelijk.

Speel de bal, niet de man
Val de ander niet te persoonlijk aan. Als je een discussie op die manier probeert te winnen, krijg je misschien wel je zin maar niet je gelijk. De ander is niet overtuigd maar in een hoek gedrukt.

Geef toelichting als iemand daar om vraagt
Als de ander uw verhaal niet goed kan volgen, kun je niet van hem verwachten dat hij je gelijk geeft.

Luister naar de ander
Besteed de tijd dat de ander spreekt niet aan het bedenken van tegenargumenten. Laat ook merken dat je luistert doot hem aan te kijken en af en toe te knikken en 'ja' te zeggen. Je wilt toch ook dat de ander naar jouw argumenten luistert. Wees bereid je standpunt in te trekken of bij te stellen. Komt de ander met goede argumenten, geef dan toe dat je overtuigd bent of stel je mening enigzins bij.

Neem ruimte, maar geef ook ruimte
Reageer alert op interrupties van de ander. Je hebt er recht op je zegje te doen. Zeg bijvoorbeeld: 'Ik wil graag horen hoe jij hierover denkt, maar misschien mag ik eerst mijn verhaal afmaken.' Gun de ander ook de ruimte als hij zijn verhaal doet.

Reageer op wat werkelijk gezegd wordt, niet op uw interpretatie
Trek niet te snel je conclusies. Stel eerst vragen om erachter te komen wat er werkelijk aan de hand is en kom dan met een reactie. Zo voorkomt je onnodige discussies over veronderstelde meningen.

Bouw de discussie professioneel op

Contact   06 102 88 777 info@coach-counsellor.nl
Gerelateerde pagina's[+]
Gerelateerde pagina's[-]