De beste talisman is een liefhebbend hart

Zoeken

Nieuwsbrief

Promotie op preventie coaching

november 2007 - Onderzoekers van de UM hebben een onderzoek uitgevoerd naar het effect van preventief coachen ter voorkoming van ziekteverzuim.
Wat bleek: het objectieve verzuim, onder medewerkers die een coachingstraject volgen, 14% lager te zijn! Gecoachte medewerkers toonden ook een significant betere gezondheid en minder stress, depressieve klachten en burnout. Woensdag aanstaande promoveert Saskia Duits op haar onderzoek.

Promotie mw.drs. Saskia F.A. Duijts in de Faculty Health,
Medicine en Life Sciences.

Promotor: prof.dr.ir. P.A. van den Brandt;

Co-promotores: Dr.ing. IJ. Kant; dr. G.M.H. Swaen.

Titel: “Prediction and early intervention in employees at risk for sickness absence due to psychosocial health complaints”

Woensdag 7 november 2007 14.00 uur

Om medewerkers met een hoge kans op verzuim vanwege psychosociale klachten op te sporen werd een screeningsinstrument ontwikkeld. Dit instrument bleek goed te werken. Vervolgens is een studie uitgevoerd om het preventieve effect van individuele coaching op verzuim vast te stellen. Medewerkers rapporteerden zelf of zij verzuimd hadden en zo ja, wat daarvan de reden was. Daarnaast werden de officiële verzuimgegevens bij de werkgevers verzameld. Preventief coachen blijkt geen effect te hebben op zelfgerapporteerd verzuim vanwege psychosociale gezondheidsklachten. Het objectieve verzuim blijkt, onder medewerkers die een coachingstraject volgen, 14% lager te zijn. Ook rapporteerden gecoachte medewerkers significant betere gezondheid en minder stress, depressieve klachten en burnout.

Bron: Unimaas

Contact   06 102 88 777 info@coach-counsellor.nl
Gerelateerde pagina's[+]
Gerelateerde pagina's[-]