Iedereen en alles wordt bedekt door de hemel. Iedereen en alles wordt gedragen door de aarde.

Zoeken

Nieuwsbrief

Ontslag en werkeloos

Wie in zijn of haar leven ooit is ontslagen, weet dat dit een schokkende en demoraliserende ervaring zijn. U kunt er gemakkelijk depressief van worden en denken dat u het aan uzelf hebt te wijten.

Daarom is het belangrijk te weten wat de reden van het ontslag is geweest. Als u uw werk altijd goed heeft gedaan, dan hoeft u de reden hoogstwaarschijnlijk niet bij uzelf te zoeken. De organisatie kan zich elders hebben gevestigd of de financiele situatie is van dien aard dat gedwongen ontslagen niet te vermijden zijn. In dergelijke gevallen mag u zichzelf vooral niets verwijten.

ontslag en werkeloos
Als u ontslagen bent omdat u iets fout hebt gedaan of iets heeft nagelaten, dan is het van het grootste belang hiervan te leren. Als u het gebeurde eenmaal hebt verwerkt, moet u de bladzijde proberen om te slaan. Probeer het ontslag te accepteren.

Enkele tips als u bent ontslagen

  • Als u vanwege een reorganisatie bent ontslagen, moet u zich goed realiseren dat dit niet te voorkomen was en u zich daarom niets mag verwijten.
  • Als u bent ontslagen omdat u een fout hebt gemaakt, trek daar dan lering uit; blijf er niet bij stilstaan, maar kijk vooruit.
  • Probeer een goede afvloeiingsregeling te krijgen in geval van een reorganisatie. Vraag uw werkgever om een getuigschrift.
  • Stel u positief en enthousiast op, anders zullen potentiële nieuwe werkgevers u wellicht niet aannemen.
  • Als u financiële zorgen hebt, is het goed daarover met familie en vrienden te praten. Deel deze zorgen met uw partner: u hebt alle steun nodig die u van hem of haar kunt krijgen.
  • Probeer uw kalmte te bewaren in het gezin. Raak niet in paniek en reageer uw frustraties niet op uw omgeving af. U hebt in deze omstandigheden echt ieders steun nodig en ruzie maakt de situatie alleen maar erger.
  • Als u dringende financiële verplichtingen hebt, neem dan een tijdelijk baantje terwijl u naar een nieuwe betrekking zoekt. Schaam u niet voor werk dat u onder normale omstandigheden te min zou vinden.
  • Als u voelt dat u in een depressie raakt, is het verstandig deskundige hulp in te roepen. Praat hierover met de huisarts en vertel hem of haar dat u zich erg down voelt.
  • Laat u als werkloze registreren om recht te hebben op een uitkering.

Bron: medicinfo.nl

 

Contact   06 102 88 777 info@coach-counsellor.nl
Gerelateerde pagina's[+]
Gerelateerde pagina's[-]