De liefde kruist heel vaak ons pad, maar wij merken haar niet altijd op.

Zoeken

Nieuwsbrief

Van collega naar baas - hoe ga je met elkaar om?

april 2009 - Eindelijk werpt al dat harde werken zijn vruchten af: u hebt die promotie in uw zak. Eindelijk kunt u de problemen aanpakken die u al jaren storen en uw eigen visie doorvoeren.

Toch gaat de overstap van college naar baas vaak gepaard met interpersoonlijke problemen en verrassende wendingen. Interne promotie stelt u voor dilemma’s en kansen waar een buitenstaander niet tegenaan loopt. In tegenstelling tot een extern aangetrokken manager, kennen u en uw collega’s elkaar sterktes en zwaktes immers. Aan de ene kant weet u dus waar u aan toe bent, aan de andere kant moet de hele werkrelatie omgegooid worden ten gunste van uw nieuwe rol en verantwoordelijkheden. Verwachtingen van uw collega’s en uw baas kunnen onrealistisch hoog zijn omdat u de organisatie al kent en er daarom sneller initiatieven van u verwacht worden dan van een buitenstaander.

Zes adviezen
Zelfs als insider is het daarom belangrijk om na u promotie de missie en doelstellingen van de onderneming goed onder de loep te nemen. Marcus Buckingham en Curt Coffman, auteurs van ‘First break all the rules’ raden aan uzelf twee vragen te stellen: ‘weet ik wat er van me verwacht wordt?’ en ‘heb ik alle middelen ter beschikking die nodig zijn om mijn werk goed te doen?’ Door deze vragen te beantwoorden reduceert u de onzekerheid en verwarring die nu eenmaal met veranderingen, zelfs positieve, gepaard gaan.

Daarnaast hebben Buckingham en Coffman zes adviezen voor net gepromoveerde managers:

1. Ga met uw afdeling om de tafel
Indien mogelijk, ga er dan met uw hele afdeling even tussenuit. Zo niet, organiseer dan een uitgebreide personeelsbijeenkomst. Maak duidelijk dat het doel van die bijeenkomst is om de veranderingen te bespreken en dat er discussiemogelijkheden zijn om die zo goed mogelijk te laten verlopen.

2. Erken dat iedereen zich aan moet passen
Bespreek uw manier van leidinggeven met uw voormalige collega’s. maak duidelijk wat ze van u kunnen verachten, wat u van hen verwacht en hoe u de afdeling wilt gaan runnen. Wees duidelijk, maar niet onvermurwbaar. Vermijd vergelijkingen met uw voorganger.

3. Deel uw visie op de afdeling
En ondersteun die met de doelstellingen die u gevraagd zijn te behalen. Maak ook meteen duidelijk hoe u wilt dat uw mensen samenwerken om die te behalen. Betrek hen bij de verandering door te vragen hoe het functioneren van de afdeling verbeterd kan worden. Luister daadwerkelijk en wees bereid uw plannen aan te passen op basis van hun suggesties.

4. Voorkom vriendjespolitiek
U heeft ongetwijfeld een betere relatie met de ene dan de andere collega, maar zorg dat u taken eerlijk verdeeld. Onderhoud goede relaties met de belangrijkste personen op de afdeling en verbeter relaties die eerder deuken op hebben gelopen.

5. Profileer uw afdeling en personeel
Speel u en uw afdeling in de kijker om de noodzakelijke middelen los te krijgen om uw productiviteit ten volle te benutten. Focus op realistische doelstellingen die meteen duidelijk maken dat u geluisterd heeft naar uw personeel en hen serieus neemt.

6. Blijf uzelf
U hebt die promotie immers niet voor niets gekregen. Waarschijnlijk hebt u al bewezen een goede manager te kunnen zijn. Houd er alleen rekening mee dat uw voormalige collega’s u extra goed in de gaten zullen houden om te zien hoe u het ervan afbrengt. Maar wees gewoon authentiek en toegankelijk. Op die manier verdient u het respect dat zo onontbeerlijk is voor een goede manager.

Bron: Managersonline.nl

Contact   06 102 88 777 info@coach-counsellor.nl
Gerelateerde pagina's[+]
Gerelateerde pagina's[-]